skip to Main Content

Vaccineprofessor udtaler

Vaccineprofessor Udtaler

“Hvis den (en kommende COVID-19-vaccine, red.) blev obligatorisk, så ville jeg hellere gå i fængsel end at have den vaccine, og specielt hellere, end at mine børn skulle have den vaccine.

For børn har absolut INTET at vinde ved at tage denne vaccine, men de har alt at tabe, da de med meget meget få undtagelser ikke bliver syge af COVID-19.”

Er det mon udtalt af en sølvpapirshattedame?

Nej, det er udtalt af professor Christine Stabell Benn, som læge og en af landets førende forskere i vacciners specifikke og uspecifikke effekter.
Hun har en sjældent klar og nuanceret stemme i debatten omkring vacciner

Citatet er fra et radiointerview d. 19. oktober 2020 på Radio4.
Du kan høre interviewet her (snakken om COVID-19-vaccinen kommer i de sidste 10 minutter af interviewet).

For lige at sætte en fed streg under Christines nuancerede tilgang, bringer jeg dette citat fra en af hendes artikler på LinkedIn:

“Det er måske vigtigt indledningsvist at slå fast, at jeg har vaccineret mine børn med alle de anbefalede vacciner i det danske vaccinationsprogram.
Det forhindrer mig ikke i at påpege, at der er nogle problemer med måden, vi tester vacciner på.”

Det er i øvrigt endnu en stærkt anbefalelsesværdig artikel, der sætter fokus på problematikker og mangler i det nuværende system til test af vaccinesikkerhed.

Med tvang skal land bygges?

Christine siger også i radiointerviewet:

“Jeg har lige læst en artikel, hvor man snakker om, hvordan man skal overbevise folk om at tage disse vacciner.

Det løber mig simpelthen koldt ned af ryggen, for jeg synes ikke, at vi har belæg for som sundhedsprofessionelle at overtale folk (til at tage den, red.).
Artiklen diskuterede endda at gøre det at tage vaccinen obligatorisk, altså tvungen vaccination.

Jeg bliver virkeligt skræmt over det perspektiv, for det kan vi ikke tillade os baseret på, hvor lidt vi ved om denne vaccines samlede effekter, når den kommer ud.”

Jeg må her nævne, at i det stærkt kritiserede lovforslag til den nye epidemilov, som har været i høring og i løbet af den kommende måneds tid skal behandles i Folketinget, er der hjemmel til tvangsvaccination for hvad sundheds- og ældreministeren måtte definere som en “samfundskritisk sygdom”.

vaccinesikkerhed

Viden er magt

Jeg hylder den frie og kritiske demokratiske debat, hvor der er gensidig respekt for forskellige synspunkter og nysgerrighed på nuancer, der udfordrer det gældende narrativ.

Det gælder i høj grad også, når det handler om vaccination.

I en tid, hvor mange er handler og tænker ud fra en fastlåst frygtposition, vil jeg med dette indlæg gerne bidrage til oplysning omkring problemstillinger vedrørende vaccinerer generelt og specifikt en kommende COVID-19-vaccine.

Der er mange andre stemmer i debatten, og jeg siger ikke, at Christine har den endegyldige sandhed.

Dette indlæg handler således ikke om at være “for eller imod vacciner” generelt.
Min intention er at oplyse og bidrage til en mere nuanceret forståelse for vaccinesikkerhed.

 

COVID-19-vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsen kriterier

Du finder mere spændende læsning i denne artikel fra Raeson, hvor Christine Stabell Benn sammen med dr. med og antropolog Peter Aaby argumenterer for, hvorfor børn ikke bør vaccineres mod COVID-19.

Citat fra artiklen:

“Opsummerende opfylder en ny COVID-19-vaccine ikke tre af Sundhedsstyrelsens kriterier for indførsel af nye vacciner: Stor sygdomsalvorlighed, gennemprøvet vaccine, og dokumenteret gavnlig risikoprofil.

Spørgsmålet er, om angsten for COVID-19 alligevel kan føre til pres for at vaccinere børn.

I givet fald kan det komme til at stride mod endnu et kriterium fra Sundhedsstyrelsen for at indføre en ny vaccination: ”Den nye vaccination skal være acceptabel for forældrene”.

Hastværk er lastværk

I artiklen fra Raeson rejses også spørgsmålet om, hvorvidt børn bør vaccineres for at beskytte de svageste befolkningsgrupper (ældre m.fl.)?
Det tyder dog på, at en kommende vaccine også vil kunne bruges af immunsvækkede personer, hvorfor det vil give mest mening at tilbyde vaccinen direkte til dem.

Citat fra artiklen:

“Svineinfluenzapandemien i 2009 er et nedslående eksempel på, hvordan en hurtigt udviklet vaccine mod en sygdom, der ikke var alvorlig for børn, gav anledning til narkolepsi, en sjælden men alvorlig lidelse i hjernen.”

(…)
“I andre tilfælde, specielt med ikke-levende vacciner, kan vaccinerne øge risikoen for andre infektioner.
Denne nye viden er ikke indbygget i det nuværende vaccinetestningssystem, fordi det ikke er sat op til at teste for sådanne effekter.
Derfor kan vi ikke vide, hvilke uspecifikke effekter en eventuel vaccine mod COVID-19 vil have.”

Politiken oplyser 16.11.20, at “Med to lovende vacciner på vej forventer Lægemiddelstyrelsen at kunne sige god for en vaccine på under 30 dage. De første danskere kan i bedste fald vaccineres i 1. kvartal 2021.”

Det er her værd at have in mente, at man i sagens natur ikke kan vide noget om en vaccines evt. langtidsbivirkninger, før der er er gået et par år.
Og at det forudsætter et tilstrækkeligt godt system til test af vaccinesikkerhed, hvilket vi ifølge Christine Stabell Benn ikke har, jf. denne artikel.

vaccinesikkerhed
Mere nyt om manglende vaccinesikkerhed

I et helt nyt dansk videnskabeligt studie afsløres en brist i godkendelsen af den meget omdiskuterede Gardasil HPV-vaccine.

Det er en lidt kompliceret sag, som handler om, at producenten af Gardasil har benyttet et aluminiumsholdigt hjælpestof, som ikke er godkendt og således heller ikke sikkerhedstestet.
I alle vacciner benyttet aluminium som hjælpestof (adjuvans).

Hvis det har din interesse, kan du læse en fin uddybning her fra Mette Kenfelt, som er initiativtager og medforfatter til to forskningsprojekter om aluminium i vacciner i samarbejde med forskerne på CTU, under ledelse af overlæge Christian Gluud.

Selve studiet finder du her.

vaccinesikkerhed

Hvis du vil vide mere

Ønsker et nuanceret syn på det danske børnevaccinations-program?
Vil du gerne have det bedst mulige grundlag for at træffe et oplyst og bevidst valg om vaccination?

Så vil jeg varmt anbefale dig at tage et kig på e-bogen Vaccination – dit valg.

I mit onlineunivers Grøn Stue er der altid mulighed for en nuanceret og respektfuld udveksling af viden, synspunkter og erfaringer omkring vaccination.
Du er hjertelig velkommen!

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back To Top