skip to Main Content

Her finder du Handelsbetinger Rose Maimonide gældende fra 24. juli 2022 til og med 11.12.2023: 

Handelsbetingelser Rose Maimonide

Kurser, uddannelser, workshops, mentorforløb og øvrige tjenesteydelser udbydes af:

Rose Maimonide
Mothering Guiding
Dageløkkevej 64
3050 Humlebæk

CVR 28 23 76 18

tlf. 20 85 89 86.

KONTAKT
Kontakt kundeservice: info@rosemaimonide.com
Kontakt Rose: rose@rosemaimonide.com

PRISER
Alle priser er i danske kroner inkl. moms, med mindre andet er oplyst.

FORBEHOLD
Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

RETTIGHEDER
Alt indhold på Grøn Stue samt i Rose Maimonides uddannelser, kurser, workshops og mentorforløb er beskyttet af copyright, og enhver form for kopiering, citering og videregivelse af indholdet er ulovlig.

Det betyder, at indholdet ikke må benyttes i f.eks. studie-, journalistisk eller øvrigt øjemed, heller ikke i anonymiseret form. Rose Maimonide har alle rettighederne til indholdet på sine uddannelser, workshops, kurser og mentorforløb.

Ved køb opnås udelukkende ret til enten brug af produkter (bøger og øvrige digitale produkter) eller deltagelse på uddannelse, kursus, workshop eller mentorforløb.

Det er ikke tilladt at sælge, videresende eller kopiere indholdet, forære det væk eller på anden måde videregive produktet, hverken privat eller kommercielt. Dette gælder både indholdet i produkter samt uddannelser, kurser mv.

Såfremt denne bestemmelse overtrædes, er Rose Maimonide berettiget til en bod fra overtræderen på 120.000 kr. pr. overtrædelse. Hvis bestemmelsen fortsat overtrædes, vil der for hver påbegyndt måned blive beregnet en ny konventionalbod. Endelig har Rose Maimonide ret til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Det er naturligvis tilladt at videresende blogindlæg, nyhedsbreve og andet indhold fra Rose Maimonide, som er offentligt tilgængeligt.

DISCLAIMER
Anbefalingerne på Rose Maimonides blog, i digitale produkter, på uddannelser og i personlig rådgivning og på alle andre medier/platforme er kun beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Rose Maimonide kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.
Rose Maimonide har ingen økonomiske interesser, affilliates, procenter, aktier og lign. i de kosttilskud, produkter, butikker m.m., som hun anbefaler.

LOVVALG
Enhver opstået tvist mellem kunden og Mothering Guiding/Rose Maimonide skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns Byret.

BETALING
Du kan betale med Dankort via Nets. Du kan også benytte de internationale kreditkort som f.eks. VISA, MasterCard og American Express.

LEVERING OG FORTRYDELSESRET FOR DIGITALE PRODUKTER
Digitale produkter (eller link til download heraf) bliver leveret via e-mail. Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage. Der ydes ikke returret på digitale produkter.

BETINGELSER FOR BETALING AF ABONNEMENT PÅ GRØN STUE
For abonnement på Grøn Stue gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes pr. e-mail, og der fremsendes kvittering ved hvert træk. Grøn Stue er således som udgangspunkt et abonnementsprodukt og ikke et engangskøb.

INGEN FORTRYDELSESRET PÅ GRØN STUE
Der er ikke fortrydelsesret på køb af Grøn Stue. I henhold til Forbrugeraftaleloven § 18 stk. 2 tilkendegiver du ved dit køb af Grøn Stue, at du er indforstået med, at fortrydelsesretten ophører, når du har gennemført dit køb.

ABONNEMENT MED BINDINGSPERIODE
Hvis du har tilmeldt dig et abonnement med en bindingsperiode på et antal måneder, er du forpligtet til at betale abonnementet i de tilmeldte måneder. En løbende aftale kan opsiges efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du er tilmeldt et abonnement med 6 måneders bindingsperiode, kan du således ikke melde dig ud, før du har betalt 6 rater.
Hvis du har valgt at overgå til helårlig betaling, trækkes du én gang om året. Hvis du f.eks. betaler 1.350 kr. d. 7. november 2019, bliver du trukket næste gang d. 7. november 2020 for 1.350 kr.
Bemærk, at allerede udstedte fakturaer ikke refunderes.
Det er ikke muligt at ændre et abonnement med tilbagevirkende kraft.

OPSIGELSE AF ABONNEMENT PÅ GRØN STUE
Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til info@rosemaimonide.com eller klikke på linket “Se din ordre”, som står i hver faktura. Klik derefter på linket “Stop fornyelse af dit abonnement”, og følg vejledningen.

Når du opsiger, har du adgang til Grøn Stue i den periode, som du har betalt for, men du vil ikke blive opkrævet yderligere rater (ud over dem, som du evt. er bundet til).
Du modtager en bekræftelse på din udmeldelse. Den er din dokumentation for, at abonnementet er opsagt.

Allerede udstedte fakturaer refunderes ikke, hverken helt eller delvist.

Abonnementet gælder fra købstidspunktet. Det betyder, at hvis du f.eks. melder dig ind d. 28. februar kl. 07:32 og opsiger dit abonnement i løbet af den følgende måned, så varer dit abonnement til d. 28. marts kl. 07:32.

MANGLENDE BETALING
Ved manglende betaling af rater for produkter med bindingsperiode, f.eks. Grøn Stue – og for rater til betaling af uddannelse, mentorforløb og lign. tjenesteydelser – vil der tidligst 10 dage efter forfaldsdatoen blive tilsendt op til 3 rykkerskrivelser, hver gang tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr.

Inden rykkerskrivelserne udsendes, vil du modtage et par venlige betalingspåmindelser uden gebyr.

Adgang til samtlige ydelser tilknyttet produktet bortfalder tidligst 2 dage efter manglende betaling.
Adgangen genåbner, når samtlige forfaldne beløb er betalt.

Efter 30 dages manglende betaling forfalder samtlige resterende rater til betaling med det samme.

Rykkerskrivelserne udsendes hhv. tidligst 10, 20 og 30 dage efter forfaldsdatoen. Yderligere tilskrives der morarenter fra og med 10 dage efter forfaldsdatoen svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente. Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra datoen for 3. rykkerskrivelse, vil fordringen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso.

Der vil blive pålagt inkassogebyr på 100 kr. og derudover inddrivelsesomkostninger ved inkassoskridt hos en intern inkassoafdeling, eksternt inkassobureau eller advokat.

RABATKODER
De udsendte rabatkoder er personlige og må kun benyttes til eget privat brug og aldrig videresendes til tredjemand. Misbrug af rabatkoderne vil medføre øjeblikkelig og permanent annullering af medlemskabet og i samråd med de(n) relevante butik(ker) et evt. juridisk efterspil.

ÆNDRING AF OPLYSNINGER TIL BRUG FOR BETALING
Ønsker du at forny dit kortnummer, gøres dette ved at klikke på linket “Stop abonnement eller skift kort” i din seneste faktura og følge vejledningen. Systemet vil dog ofte automatisk sende dig en påmindelse med link til at registrere dit nye kort. Har du spørgsmål om kortfornyelse, så skriv til info@rosemaimonide.com.

Som kunde er du selv ansvarlig for at meddele Rose Maimonide, hvis du får nye kontaktoplysninger, f.eks. ny e-mailadresse. Rose Maimonide kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller pga. e-mailadresser, som ikke virker.

ÆNDRINGER
Rose Maimonide forbeholder sig ret til at foretage ændringer af enhver funktion tilknyttet abonnementsprodukter med eller uden varsel. Hvis ændringerne væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen, vil Rose Maimonide give varsel i rimelig tid. Rose Maimonide kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails herom pga. spamfiltre eller pga. e-mailadresser, som ikke virker.

FORCE MAJEUR
I tilfælde af force majeur kan Rose Maimonide ikke holdes ansvarlig for eventuel manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til et abonnement.
Force majeur inkluderer – men er ikke begrænset til – naturkatastrofer, statsindgreb, terror, krig, naturkatastrofer samt umulighed af brug af offentlige eller private telenet.
I tilfælde af force majeur er Rose Maimonide berettiget til at udskyde leveringen, så længe force majeurhændelsen pågår.
Rose Maimonide bestræber sig på at finde løsninger, så hendes forpligtelser i henhold til abonnementet kan gennemføres, så længe force majeurhændelsen pågår.

BETINGELSER FOR BETALING AF UDDANNELSER, WORKSHOPS, RÅDGIVNING MV.
Din tilmelding til kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb er gyldig, når du har betalt første rate – det sker automatisk ved din tilmelding. De følgende rater forfalder på de allerede fastlagte mødedatoer. Raterne trækkes automatisk på dit betalingskort.

Når du tilmelder dig kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb, tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater. Tilmelding er bindende.

Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, opkræver Rose Maimonide et administrationsgebyr på 10 % af den fulde kursuspris plus moms.

Du kan ikke afmelde dig et kursus, en workshop, en plads på uddannelse eller mentorforløb, når der er under 14 dage til første undervisningsdag. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt. Når der er 14 dage eller under til undervisningens start, kan du ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER I KURSER, WORKSHOPS MM.
Kurser, uddannelser, workshops og mentorforløb afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Rose Maimonide er nødt til at aflyse et kursus, en uddannelse, en workshop eller et mentorforløb, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag på en uddannelse eller et mentorforløb, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Rose Maimonide gør sit yderste for at gennemføre annonceret undervisning. Der tages dog forbehold for ændringer i indholdet samt for force majeure. Skulle ekstraordinære omstændigheder som f.eks. sygdom, ekstreme vejrforhold, forsamlingsforbud m.m. forhindre gennemførsel af planlagt undervisning, har Rose Maimonide ret til at flytte undervisningen til et senere tidspunkt eller levere produktet i en anden form f.eks. digitalt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.
Rose Maimonide følger myndighedernes anbefalinger.

PERSONLIG RÅDGIVNING / MENTORING
Betaling for personlig rådgivning skal ske på forhånd. Du kan ændre din tid op til 24 timer før den planlagte session. Hvis du vil aflyse eller ændre din session inden for mindre end 24 timer før det aftalte tidspunkt, betales det fulde beløb. Når din session er afviklet, har du ikke mulighed for at få pengene tilbage.

Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon- eller internetforbindelse på tidspunktet for sessionen. Du må gerne optage din session, men din optagelse er kun til personligt brug og må ikke deles med andre. Hvis Rose Maimonide må aflyse sessionen pga. force majeure, vil du blive tilbudt hele honoraret retur eller et nyt tidspunkt for sessionen.

KØB AF BØGER I DANMARK
Ved betaling med Dankort hæves beløbet først, når bogen er afsendt. Faktura fremsendes på e-mail, når bogen er afsendt.

LEVERING AF BØGER I DANMARK
Bøger afsendes normalt inden for 1-2 hverdage i Danmark. Rose Maimonide fremsender e-mail, hvis afsendingstiden bliver længere. Bøger leveres med DAO, med mindre andet er angivet ved bestillingen. Levering med DAO kan kun ske til privatadresser i Danmark.
Hvis pakken ikke kan leveres til din adresse, kan den afhentes i nærmeste pakkeshop. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.
Hvis bogen returneres af fragtfirmaet, fordi du har skrevet forkert adresse i bestillingsformularen (f.eks. en erhvervsadresse) eller ikke har afhentet bogen, skal du selv dække fragtomkostningerne ved at få sendt bogen en gang til. Hvis du ikke ønsker at få bogen sendt en gang til, returneres købsbeløbet fratrukket fragtomkostningerne, som er: 50 kr. for én bog sendt til Danmark og 65 kr. for 2 eller 3 bøger sendt til Danmark. Fragt til udlandet er 100 kr.

LEVERING AF BØGER TIL ANDRE LANDE END DANMARK
Ved køb af bøger fremsendes faktura på e-mail, når bogen er afsendt. Bøger afsendes som brev med PostNord, og typisk går der cirka en uge, fra en bog er afsendt, til den ankommer. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

FORTRYDELSESRET FOR BØGER
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler bøger hos Rose Maimonide. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du:

har modtaget din vare eller
får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.
Du skal inden 30 dage fra modtagelse give Rose Maimonide meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal sendes til info@rosemaimonide.com. I din mail skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Rose Maimonide tydelig meddelelse herom.

RETURNERING AF BØGER
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Returning skal ske til Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk med levering på adressen. Levering pr. efterkrav eller til pakkeshop eller lign. accepteres ikke.

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

TILBAGEBETALING AF KØBSBELØBET FOR BØGER
Hvis du fortryder dit køb af en eller flere bøger, får du naturligvis det indbetalte beløb tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Rose Maimonide har ret til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen ledsaget af en kopi af fakturaen sendes til: Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk. Fragtudgiften ved at returnere varen påhviler dig som forbruger.
Returvarer sendt til pakkeshops og lign. eller pr. efterkrav modtages ikke.

REKLAMATIONSRET FOR BØGER
Du har 2 års reklamationsret efter køb af bøger hos Rose Maimonide. Såfremt du modtager en forkert eller beskadiget vare i forhold til din bestilling, skal du reklamere inden for rimelig tid, efter at du har konstateret manglen. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Reklamerer du inden for 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig. Reklamationer kan meddeles per mail til rose@rosemaimonide.com. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Bogen sendes til: Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller til pakkeshops og lign.

Rose Maimonide forbeholder sig ret til at afhjælpe en mangel eller erstatte med en ubeskadiget bog frem for at betale købesummen tilbage.

REKLAMATIONSRET FOR TJENESTEYDELSER
Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos Rose Maimonide, skal du kontakte info@rosemaimonide.com.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

PRIVATLIVSPOLITIK
Du finder Rose Maimonides privatlivspolitik her: https://rosemaimonide.com/privatlivspolitik/

ANSVAR
Ethvert erstatningsansvar, som Rose Maimonide måtte pådrage sig i relation til kurser, uddannelser, workshops og mentorforløb er begrænset til direkte skade og tab.

Rose Maimonide kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Rose Maimonide har handlet simpelt uagtsomt.

Rose Maimonides erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@rosemaimonide.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet · Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen · Carl Jacobsens Vej 35 · 2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00 · e-mail: kfst@kfst.dk · hjemmeside: forbrug.dk

Rose Maimonide


Her finder du Handelsbetinger Rose Maimonide gældende fra 18. marts 2021 til og med 24. juli 2022: 


Handelsbetingelser Rose Maimonide

Kurser, uddannelser, workshops, mentorforløb og øvrige tjenesteydelser udbydes af:

Rose Maimonide
Mothering Guiding
Dageløkkevej 64
3050 Humlebæk

CVR 28 23 76 18

tlf. 20 85 89 86.

KONTAKT
Kontakt kundeservice: info@rosemaimonide.com
Kontakt Rose: rose@rosemaimonide.com

PRISER
Alle priser er i danske kroner inkl. moms, med mindre andet er oplyst.

FORBEHOLD
Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

RETTIGHEDER
Alt indhold på Grøn Stue samt i Rose Maimonides uddannelser, kurser, workshops og mentorforløb er beskyttet af copyright, og enhver form for kopiering, citering og videregivelse af indholdet er ulovlig.

Det betyder, at indholdet ikke må benyttes i f.eks. studie-, journalistisk eller øvrigt øjemed, heller ikke i anonymiseret form. Rose Maimonide har alle rettighederne til indholdet på sine uddannelser, workshops, kurser og mentorforløb.

Ved køb opnås udelukkende ret til enten brug af produkter (bøger og øvrige digitale produkter) eller deltagelse på uddannelse, kursus, workshop eller mentorforløb.

Det er ikke tilladt at sælge, videresende eller kopiere indholdet, forære det væk eller på anden måde videregive produktet, hverken privat eller kommercielt. Dette gælder både indholdet i produkter samt uddannelser, kurser mv.

Såfremt denne bestemmelse overtrædes, er Rose Maimonide berettiget til en bod fra overtræderen på 120.000 kr. pr. overtrædelse. Hvis bestemmelsen fortsat overtrædes, vil der for hver påbegyndt måned blive beregnet en ny konventionalbod. Endelig har Rose Maimonide ret til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Det er naturligvis tilladt at videresende blogindlæg, nyhedsbreve og andet indhold fra Rose Maimonide, som er offentligt tilgængeligt.

DISCLAIMER
Anbefalingerne på Rose Maimonides blog, i digitale produkter, på uddannelser og i personlig rådgivning og på alle andre medier/platforme er kun beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Rose Maimonide kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.
Rose Maimonide har ingen økonomiske interesser, affilliates, procenter, aktier og lign. i de kosttilskud, produkter, butikker m.m., som hun anbefaler.

LOVVALG
Enhver opstået tvist mellem kunden og Mothering Guiding/Rose Maimonide skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns Byret.

BETALING
Du kan betale med Dankort via Nets. Du kan også benytte de internationale kreditkort som f.eks. VISA, MasterCard og American Express.

LEVERING OG FORTRYDELSESRET FOR DIGITALE PRODUKTER
Digitale produkter (eller link til download heraf) bliver leveret via e-mail. Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage. Der ydes ikke returret på digitale produkter. 

BETINGELSER FOR BETALING AF ABONNEMENT PÅ GRØN STUE
For abonnement på Grøn Stue gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes pr. e-mail, og der fremsendes kvittering ved hvert træk. Grøn Stue er således som udgangspunkt et abonnementsprodukt og ikke et engangskøb. 

ABONNEMENT MED BINDINGSPERIODE
Hvis du har tilmeldt dig et abonnement med en bindingsperiode på et antal måneder, er du forpligtet til at betale abonnementet i de tilmeldte måneder. En løbende aftale kan opsiges efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du er tilmeldt et abonnement med 6 måneders bindingsperiode, kan du således ikke melde dig ud, før du har betalt 6 rater.
Hvis du har valgt at overgå til helårlig betaling, trækkes du én gang om året. Hvis du f.eks. betaler 1.350 kr. d. 7. november 2019, bliver du trukket næste gang d. 7. november 2020 for 1.350 kr.
Bemærk, at allerede udstedte fakturaer ikke refunderes. 

OPSIGELSE AF ABONNEMENT PÅ GRØN STUE
Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til info@rosemaimonide.com eller klikke på linket “Se din ordre”, som står i hver faktura. Klik derefter på linket “Stop fornyelse af dit abonnement”, og følg vejledningen.

Når du opsiger, har du adgang til Grøn Stue i den periode, som du har betalt for, men du vil ikke blive opkrævet yderligere rater (ud over dem, som du evt. er bundet til).
Du modtager en bekræftelse på din udmeldelse. Den er din dokumentation for, at abonnementet er opsagt.

Allerede udstedte fakturaer refunderes ikke, hverken helt eller delvist.

Abonnementet gælder fra købstidspunktet. Det betyder, at hvis du f.eks. melder dig ind d. 28. februar kl. 07:32 og opsiger dit abonnement i løbet af den følgende måned, så varer dit abonnement til d. 28. marts kl. 07:32. 

MANGLENDE BETALING
Ved manglende betaling af rater for produkter med bindingsperiode, f.eks. Grøn Stue – og for rater til betaling af uddannelse, mentorforløb og lign. tjenesteydelser – vil der tidligst 10 dage efter forfaldsdatoen blive tilsendt op til 3 rykkerskrivelser, hver gang tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr. 

Inden rykkerskrivelserne udsendes, vil du modtage et par venlige betalingspåmindelser uden gebyr.

Adgang til samtlige ydelser tilknyttet produktet bortfalder tidligst 2 dage efter manglende betaling.
Adgangen genåbner, når samtlige forfaldne beløb er betalt.

Efter 30 dages manglende betaling forfalder samtlige resterende rater til betaling med det samme.

Rykkerskrivelserne udsendes hhv. tidligst 10, 20 og 30 dage efter forfaldsdatoen. Yderligere tilskrives der morarenter fra og med 10 dage efter forfaldsdatoen svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente. Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra datoen for 3. rykkerskrivelse, vil fordringen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso.

Der vil blive pålagt inkassogebyr på 100 kr. og derudover inddrivelsesomkostninger ved inkassoskridt hos en intern inkassoafdeling, eksternt inkassobureau eller advokat.

RABATKODER
De udsendte rabatkoder er personlige og må kun benyttes til eget privat brug og aldrig videresendes til tredjemand. Misbrug af rabatkoderne vil medføre øjeblikkelig og permanent annullering af medlemskabet og i samråd med de(n) relevante butik(ker) et evt. juridisk efterspil.

ÆNDRING AF OPLYSNINGER TIL BRUG FOR BETALING
Ønsker du at forny dit kortnummer, gøres dette ved at klikke på linket “Stop abonnement eller skift kort” i din seneste faktura og følge vejledningen. Systemet vil dog ofte automatisk sende dig en påmindelse med link til at registrere dit nye kort. Har du spørgsmål om kortfornyelse, så skriv til info@rosemaimonide.com. 

Som kunde er du selv ansvarlig for at meddele Rose Maimonide, hvis du får nye kontaktoplysninger, f.eks. ny e-mailadresse. Rose Maimonide kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller pga. e-mailadresser, som ikke virker.

ÆNDRINGER 
Rose Maimonide forbeholder sig ret til at foretage ændringer af enhver funktion tilknyttet abonnementsprodukter med eller uden varsel. Hvis ændringerne væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen, vil Rose Maimonide give varsel i rimelig tid. 

FORCE MAJEUR
I tilfælde af force majeur kan Rose Maimonide ikke holdes ansvarlig for eventuel manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til et abonnement.
Force majeur inkluderer – men er ikke begrænset til – naturkatastrofer, statsindgreb, terror, krig, naturkatastrofer samt umulighed af brug af offentlige eller private telenet.
I tilfælde af force majeur er Rose Maimonide berettiget til at udskyde leveringen, så længe force majeurhændelsen pågår.
Rose Maimonide bestræber sig på at finde løsninger, så hendes forpligtelser i henhold til abonnementet kan gennemføres, så længe force majeurhændelsen pågår.

 

BETINGELSER FOR BETALING AF UDDANNELSER, WORKSHOPS, RÅDGIVNING MV.
Din tilmelding til kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb er gyldig, når du har betalt første rate – det sker automatisk ved din tilmelding. De følgende rater forfalder på de allerede fastlagte mødedatoer. Raterne trækkes automatisk på dit betalingskort. 

Når du tilmelder dig kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb, tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater. Tilmelding er bindende.

Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, opkræver Rose Maimonide et administrationsgebyr på 10 % af den fulde kursuspris plus moms.

Du kan ikke afmelde dig et kursus, en workshop, en plads på uddannelse eller mentorforløb, når der er under 14 dage til første undervisningsdag. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt. Når der er 14 dage eller under til undervisningens start, kan du ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER I KURSER, WORKSHOPS MM.
Kurser, uddannelser, workshops og mentorforløb afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Rose Maimonide er nødt til at aflyse et kursus, en uddannelse, en workshop eller et mentorforløb, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag på en uddannelse eller et mentorforløb, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Rose Maimonide gør sit yderste for at gennemføre annonceret undervisning. Der tages dog forbehold for ændringer i indholdet samt for force majeure. Skulle ekstraordinære omstændigheder som f.eks. sygdom, ekstreme vejrforhold, forsamlingsforbud m.m. forhindre gennemførsel af planlagt undervisning, har Rose Maimonide ret til at flytte undervisningen til et senere tidspunkt eller levere produktet i en anden form f.eks. digitalt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.
Rose Maimonide følger myndighedernes anbefalinger.

PERSONLIG RÅDGIVNING / MENTORING
Betaling for personlig rådgivning skal ske på forhånd. Du kan ændre din tid op til 24 timer før den planlagte session. Hvis du vil aflyse eller ændre din session inden for mindre end 24 timer før det aftalte tidspunkt, betales det fulde beløb. Når din session er afviklet, har du ikke mulighed for at få pengene tilbage.

Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon- eller internetforbindelse på tidspunktet for sessionen. Du må gerne optage din session, men din optagelse er kun til personligt brug og må ikke deles med andre. Hvis Rose Maimonide må aflyse sessionen pga. force majeure, vil du blive tilbudt hele honoraret retur eller et nyt tidspunkt for sessionen.

KØB AF BØGER I DANMARK
Ved betaling med Dankort hæves beløbet først, når bogen er afsendt. Faktura fremsendes på e-mail, når bogen er afsendt. 

LEVERING AF BØGER I DANMARK
Bøger leveres med DAO, med mindre andet er angivet ved bestillingen. Levering med DAO kan kun ske til privatadresser i Danmark. Hvis pakken ikke kan leveres til din adresse, kan den afhentes i nærmeste pakkeshop (denne sætning er tilføjet 5.7.2022). Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Hvis bogen returneres af fragtfirmaet, fordi du har skrevet forkert adresse i bestillingsformularen (f.eks. en erhvervsadresse) eller ikke har afhentet bogen, skal du selv dække fragtomkostningerne ved at få sendt bogen en gang til. Bøger afsendes normalt inden for 1-2 hverdage i Danmark. Rose Maimonide fremsender e-mail, hvis afsendingstiden bliver længere. 

LEVERING AF BØGER TIL ANDRE LANDE END DANMARK
Ved køb af bøger fremsendes faktura på e-mail, når bogen er afsendt. Bøger afsendes som brev med PostNord, og typisk går der cirka en uge, fra en bog er afsendt, til den ankommer. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

FORTRYDELSESRET FOR BØGER
Du har 30 dages fortrydelsesret, når du handler bøger hos Rose Maimonide. Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag, hvor du:

  1. har modtaget din vare eller
  2. får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Du skal inden 30 dage fra modtagelse give Rose Maimonide meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal sendes til info@rosemaimonide.com. I din mail skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Rose Maimonide tydelig meddelelse herom.

RETURNERING AF BØGER
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Returning skal ske til Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk med levering på adressen. Levering pr. efterkrav eller til pakkeshop eller lign. accepteres ikke.

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

TILBAGEBETALING AF KØBSBELØBET FOR BØGER
Hvis du fortryder dit køb af en eller flere bøger, får du naturligvis det indbetalte beløb tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Rose Maimonide har ret til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen ledsaget af en kopi af fakturaen sendes til: Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk. Fragtudgiften ved at returnere varen påhviler dig som forbruger.
Returvarer sendt til pakkeshops og lign. eller pr. efterkrav modtages ikke.

REKLAMATIONSRET FOR BØGER
Du har 2 års reklamationsret efter køb af bøger hos Rose Maimonide. Såfremt du modtager en forkert eller beskadiget vare i forhold til din bestilling, skal du reklamere inden for rimelig tid, efter at du har konstateret manglen. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Reklamerer du inden for 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig. Reklamationer kan meddeles per mail til rose@rosemaimonide.com. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Bogen sendes til: Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller til pakkeshops og lign.

Rose Maimonide forbeholder sig ret til at afhjælpe en mangel eller erstatte med en ubeskadiget bog frem for at betale købesummen tilbage.

REKLAMATIONSRET FOR TJENESTEYDELSER
Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos Rose Maimonide, skal du kontakte info@rosemaimonide.com.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

PRIVATLIVSPOLITIK
Du finder Rose Maimonides privatlivspolitik her: https://rosemaimonide.com/privatlivspolitik/

ANSVAR
Ethvert erstatningsansvar, som Rose Maimonide måtte pådrage sig i relation til kurser, uddannelser, workshops og mentorforløb er begrænset til direkte skade og tab.

Rose Maimonide kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Rose Maimonide har handlet simpelt uagtsomt.

Rose Maimonides erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@rosemaimonide.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet · Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen · Carl Jacobsens Vej 35 · 2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00 · e-mail: kfst@kfst.dk · hjemmeside: forbrug.dk

Rose Maimonide


Her finder du Handelsbetinger Rose Maimonide gældende fra 18. november 2019 til og med 18. marts 2021: 

Handelsbetingelser Rose Maimonide

Kurser, uddannelser, workshops, mentorforløb og øvrige tjenesteydelser udbydes af:

Rose Maimonide
Mothering Guiding
Dageløkkevej 64
3050 Humlebæk

CVR 28 23 76 18

tlf. 20 85 89 86.

KONTAKT
Kontakt kundeservice: info@rosemaimonide.com
Kontakt Rose: rose@rosemaimonide.com

PRISER
Alle priser er i danske kroner inkl. moms, med mindre andet er oplyst.

FORBEHOLD
Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

RETTIGHEDER
Alt indhold på Grøn Stue samt i Rose Maimonides uddannelser, kurser, workshops og mentorforløb er beskyttet af copyright, og enhver form for kopiering, citering og videregivelse af indholdet er ulovlig.

Det betyder, at indholdet ikke må benyttes i f.eks. studie-, journalistisk eller øvrigt øjemed, heller ikke i anonymiseret form. Rose Maimonide har alle rettighederne til indholdet på sine uddannelser, workshops, kurser og mentorforløb.

Ved køb opnås udelukkende ret til enten brug af produkter (bøger og øvrige digitale produkter) eller deltagelse på uddannelse, kursus, workshop eller mentorforløb.

Det er ikke tilladt at sælge, videresende eller kopiere indholdet, forære det væk eller på anden måde videregive produktet, hverken privat eller kommercielt. Dette gælder både indholdet i produkter samt uddannelser, kurser mv.

Såfremt denne bestemmelse overtrædes, er Rose Maimonide berettiget til en bod fra overtræderen på 120.000 kr. pr. overtrædelse. Hvis bestemmelsen fortsat overtrædes, vil der for hver påbegyndt måned blive beregnet en ny konventionalbod. Endelig har Rose Maimonide ret til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Det er naturligvis tilladt at videresende blogindlæg, nyhedsbreve og andet indhold fra Rose Maimonide, som er offentligt tilgængeligt.

DISCLAIMER
Anbefalingerne på Rose Maimonides blog, i digitale produkter, på uddannelser og i personlig rådgivning er kun beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Rose Maimonide kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold. Rose Maimonide har ingen økonomiske interesser, affilliates, procenter, aktier og lign. i de kosttilskud, produkter, butikker m.m., som hun anbefaler.

LOVVALG
Enhver opstået tvist mellem kunden og Mothering Guiding/Rose Maimonide skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns Byret.

BETALING
Du kan betale med Dankort via Nets. Du kan også benytte de internationale kreditkort som f.eks. VISA, MasterCard og American Express.

LEVERING OG FORTRYDELSESRET FOR DIGITALE PRODUKTER
Digitale produkter (eller link til download heraf) bliver leveret via e-mail. Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage. Der ydes ikke returret på digitale produkter.

BETINGELSER FOR BETALING AF ABONNEMENT PÅ GRØN STUE
For abonnement på Grøn Stue gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes pr. e-mail, og der fremsendes kvittering ved hvert træk. Grøn Stue er således som udgangspunkt et abonnementsprodukt og ikke et engangskøb.

ABONNEMENT MED BINDINGSPERIODE
Hvis du har tilmeldt dig et abonnement med en bindingsperiode på et antal måneder, er du forpligtet til at betale abonnementet i de tilmeldte måneder. En løbende aftale kan opsiges efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du er tilmeldt et abonnement med 6 måneders bindingsperiode, kan du således ikke melde dig ud, før du har betalt 6 rater.
Hvis du har valgt at overgå til helårlig betaling, trækkes du én gang om året. Hvis du f.eks. betaler 1.350 kr. d. 7. november 2019, bliver du trukket næste gang d. 7. november 2020 for 1.350 kr. Bemærk, at allerede udstedte fakturaer ikke refunderes.

OPSIGELSE AF ABONNEMENT PÅ GRØN STUE
Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til info@rosemaimonide.com eller ved at klikke på linket “Stop abonnement eller skift kort” i din seneste faktura og følge vejledningen. I din første faktura hedder linket “Se din ordre”. Efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Du har adgang til produktet i den periode, som du har betalt for. Allerede udstedte fakturaer refunderes ikke, hverken helt eller delvist.
Abonnementet gælder fra købstidspunktet. Det betyder, at hvis du f.eks. melder dig ind d. 28. februar kl. 07:32 og opsiger dit abonnement i løbet af den følgende måned, så varer dit abonnement til d. 28. marts kl. 07:32.

MANGLENDE BETALING
Ved manglende betaling af rater for produkter med bindingsperiode, f.eks. Grøn Stue – og for rater til betaling af uddannelse, mentorforløb og lign. tjenesteydelser – vil der tidligst 10 dage efter forfaldsdatoen blive tilsendt op til 3 rykkerskrivelser, hver gang tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr.

Inden rykkerskrivelserne udsendes, vil du modtage et par venlige betalingspåmindelser uden gebyr.

Adgang til samtlige ydelser tilknyttet produktet bortfalder tidligst 2 dage efter manglende betaling.
Adgangen genåbner, når samtlige forfaldne beløb er betalt.

Efter 30 dages manglende betaling forfalder samtlige resterende rater til betaling med det samme.

Rykkerskrivelserne udsendes hhv. tidligst 10, 20 og 30 dage efter forfaldsdatoen. Yderligere tilskrives der morarenter fra og med 10 dage efter forfaldsdatoen svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente. Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra datoen for 3. rykkerskrivelse, vil fordringen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso.

Der vil blive pålagt inkassogebyr på 100 kr. og derudover inddrivelsesomkostninger ved inkassoskridt hos en intern inkassoafdeling, eksternt inkassobureau eller advokat.

RABATKODER
De udsendte rabatkoder er personlige og må kun benyttes til eget brug og aldrig videresendes til tredjemand. Misbrug af rabatkoderne vil medføre øjeblikkelig og permanent annullering af medlemskabet og i samråd med de(n) relevante butik(ker) et evt. juridisk efterspil.

ÆNDRING AF OPLYSNINGER TIL BRUG FOR BETALING
Ønsker du at forny dit kortnummer, gøres dette ved at klikke på linket “Stop abonnement eller skift kort” i din seneste faktura og følge vejledningen. Systemet vil dog ofte automatisk sende dig en påmindelse med link til at registrere dit nye kort. Har du spørgsmål om kortfornyelse, så skriv til info@rosemaimonide.com.

Som kunde er du selv ansvarlig for at meddele Rose Maimonide, hvis du får nye kontaktoplysninger, f.eks. ny e-mailadresse. Rose Maimonide kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller pga. e-mailadresser, som ikke virker.

BETINGELSER FOR BETALING AF UDDANNELSER, WORKSHOPS, RÅDGIVNING MV.
Din tilmelding til kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb er gyldig, når du har betalt første rate – det sker automatisk ved din tilmelding. De følgende rater forfalder på de allerede fastlagte mødedatoer. Raterne trækkes automatisk på dit betalingskort.

Når du tilmelder dig kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb, tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater. Tilmelding er bindende.

Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, opkræver Rose Maimonide et administrationsgebyr på 10 % af den fulde kursuspris plus moms.

Du kan ikke afmelde dig et kursus, en workshop, en plads på uddannelse eller mentorforløb, når der er under 14 dage til første undervisningsdag. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt. Når der er 14 dage eller under til undervisningens start, kan du ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER I KURSER, WORKSHOPS MM.
Kurser, uddannelser, workshops og mentorforløb afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Rose Maimonide er nødt til at aflyse et kursus, en uddannelse, en workshop eller et mentorforløb, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag på en uddannelse eller et mentorforløb, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Rose Maimonide gør sit yderste for at gennemføre annonceret undervisning. Der tages dog forbehold for ændringer i indholdet samt for force majeure. Skulle ekstraordinære omstændigheder som f.eks. sygdom, ekstreme vejrforhold, forsamlingsforbud m.m. forhindre gennemførsel af planlagt undervisning, har Rose Maimonide ret til at flytte undervisningen til et senere tidspunkt eller levere produktet i en anden form f.eks. digitalt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.
Rose Maimonide følger myndighedernes anbefalinger.

PERSONLIG RÅDGIVNING / MENTORING
Betaling for personlig rådgivning skal ske på forhånd. Du kan ændre din tid op til 24 timer før den planlagte session. Hvis du vil aflyse eller ændre din session inden for mindre end 24 timer før det aftalte tidspunkt, betales det fulde beløb. Når din session er afviklet, har du ikke mulighed for at få pengene tilbage.

Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon- eller internetforbindelse på tidspunktet for sessionen. Du må gerne optage din session, men din optagelse er kun til personligt brug og må ikke deles med andre. Hvis Rose Maimonide må aflyse sessionen pga. force majeure, vil du blive tilbudt hele honoraret retur eller et nyt tidspunkt for sessionen.

KØB AF BØGER I DANMARK
Ved betaling med Dankort hæves beløbet først, når bogen er afsendt. Faktura fremsendes på e-mail, når bogen er afsendt.

LEVERING AF BØGER I DANMARK
Bøger leveres med DAO, med mindre andet er angivet ved bestillingen. Levering med DAO kan kun ske til privatadresser i Danmark. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Hvis bogen returneres af fragtfirmaet, fordi du har skrevet forkert adresse i bestillingsformularen (f.eks. en erhvervsadresse) eller ikke har afhentet bogen, skal du selv dække fragtomkostningerne ved at få sendt bogen en gang til. Bøger afsendes normalt inden for 1-2 hverdage i Danmark. Rose Maimonide fremsender e-mail, hvis afsendingstiden bliver længere.

LEVERING AF BØGER TIL ANDRE LANDE END DANMARK
Ved køb af bøger fremsendes faktura på e-mail, når bogen er afsendt. Bøger afsendes som brev med PostNord, og typisk går der cirka en uge, fra en bog er afsendt, til den ankommer. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

FORTRYDELSESRET FOR BØGER
Du har 30 dages fortrydelsesret, når du handler bøger hos Rose Maimonide. Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag, hvor du:

har modtaget din vare eller
får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.
Du skal inden 30 dage fra modtagelse give Rose Maimonide meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal sendes til info@rosemaimonide.com. I din mail skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Rose Maimonide tydelig meddelelse herom.

RETURNERING AF BØGER
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Returning skal ske til Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk med levering på adressen. Levering pr. efterkrav eller til pakkeshop eller lign. accepteres ikke.

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

TILBAGEBETALING AF KØBSBELØBET FOR BØGER
Hvis du fortryder dit køb af en eller flere bøger, får du naturligvis det indbetalte beløb tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Rose Maimonide har ret til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen ledsaget af en kopi af fakturaen sendes til: Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk. Fragtudgiften ved at returnere varen påhviler dig som forbruger.
Returvarer sendt til pakkeshops og lign. eller pr. efterkrav modtages ikke.

REKLAMATIONSRET FOR BØGER
Du har 2 års reklamationsret efter køb af bøger hos Rose Maimonide. Såfremt du modtager en forkert eller beskadiget vare i forhold til din bestilling, skal du reklamere inden for rimelig tid, efter at du har konstateret manglen. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Reklamerer du inden for 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig. Reklamationer kan meddeles per mail til rose@rosemaimonide.com. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Bogen sendes til: Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller til pakkeshops og lign.

Rose Maimonide forbeholder sig ret til at afhjælpe en mangel eller erstatte med en ubeskadiget bog frem for at betale købesummen tilbage.

REKLAMATIONSRET FOR TJENESTEYDELSER
Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos Rose Maimonide, skal du kontakte info@rosemaimonide.com.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

PRIVATLIVSPOLITIK
Du finder Rose Maimonides privatlivspolitik her: https://rosemaimonide.com/privatlivspolitik/

ANSVAR
Ethvert erstatningsansvar, som Rose Maimonide måtte pådrage sig i relation til kurser, uddannelser, workshops og mentorforløb er begrænset til direkte skade og tab.

Rose Maimonide kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Rose Maimonide har handlet simpelt uagtsomt.

Rose Maimonides erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@rosemaimonide.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet · Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen · Carl Jacobsens Vej 35 · 2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00 · e-mail: kfst@kfst.dk · hjemmeside: forbrug.dk

Rose Maimonide

Her finder du Handelsbetinger Rose Maimonide gældende fra 17. november 2019 til og med 17. september 2020: 


Handelsbetingelser Rose Maimonide

Kurser, uddannelser, workshops, mentorforløb og øvrige tjenesteydelser udbydes af:

Rose Maimonide
Mothering Guiding
Dageløkkevej 64
3050 Humlebæk

CVR 28 23 76 18

tlf. 20 85 89 86.

KONTAKT
Kontakt kundeservice: info@rosemaimonide.com
Kontakt Rose: rose@rosemaimonide.com

PRISER
Alle priser er i danske kroner inkl. moms, med mindre andet er oplyst.

FORBEHOLD
Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

RETTIGHEDER
Alt indhold på Grøn Stue samt i Rose Maimonides uddannelser, kurser, workshops og mentorforløb er beskyttet af copyright, og enhver form for kopiering, citering og videregivelse af indholdet er ulovlig.

Det betyder, at indholdet ikke må benyttes i f.eks. studie-, journalistisk eller øvrigt øjemed, heller ikke i anonymiseret form. Rose Maimonide har alle rettighederne til indholdet på sine uddannelser, workshops, kurser og mentorforløb.

Ved køb opnås udelukkende ret til enten brug af produkter (bøger og øvrige digitale produkter) eller deltagelse på uddannelse, kursus, workshop eller mentorforløb.

Det er ikke tilladt at sælge, videresende eller kopiere indholdet, forære det væk eller på anden måde videregive produktet, hverken privat eller kommercielt. Dette gælder både indholdet i produkter samt uddannelser, kurser mv.

Såfremt denne bestemmelse overtrædes, er Rose Maimonide berettiget til en bod fra overtræderen på 120.000 kr. pr. overtrædelse. Hvis bestemmelsen fortsat overtrædes, vil der for hver påbegyndt måned blive beregnet en ny konventionalbod. Endelig har Rose Maimonide ret til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Det er naturligvis tilladt at videresende blogindlæg, nyhedsbreve og andet indhold fra Rose Maimonide, som er offentligt tilgængeligt.

DISCLAIMER
Anbefalingerne på Rose Maimonides blog, i digitale produkter, på uddannelser og i personlig rådgivning er kun beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Rose Maimonide kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold. Rose Maimonide har ingen økonomiske interesser, affilliates, procenter, aktier og lign. i de kosttilskud, produkter, butikker m.m., som hun anbefaler.

LOVVALG
Enhver opstået tvist mellem kunden og Mothering Guiding/Rose Maimonide skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns Byret.

BETALING
Du kan betale med Dankort via Nets. Du kan også benytte de internationale kreditkort som f.eks. VISA, MasterCard og American Express.

LEVERING OG FORTRYDELSESRET FOR DIGITALE PRODUKTER
Digitale produkter (eller link til download heraf) bliver leveret via e-mail. Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage. Der ydes ikke returret på digitale produkter.

BETINGELSER FOR BETALING AF ABONNEMENT PÅ GRØN STUE
For abonnement på Grøn Stue gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes pr. e-mail, og der fremsendes kvittering ved hvert træk. Grøn Stue er således som udgangspunkt et abonnementsprodukt og ikke et engangskøb.

ABONNEMENT MED BINDINGSPERIODE
Hvis du har tilmeldt dig et abonnement med en bindingsperiode på et antal måneder, er du forpligtet til at betale abonnementet i de tilmeldte måneder. En løbende aftale kan opsiges efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du er tilmeldt et abonnement med 6 måneders bindingsperiode, kan du således ikke melde dig ud, før du har betalt 6 rater.
Hvis du har valgt at overgå til helårlig betaling, trækkes du én gang om året. Hvis du f.eks. betaler 1.350 kr. d. 7. november 2019, bliver du trukket næste gang d. 7. november 2020 for 1.350 kr. Bemærk, at allerede udstedte fakturaer ikke refunderes.

OPSIGELSE AF ABONNEMENT PÅ GRØN STUE
Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til info@rosemaimonide.com eller ved at klikke på linket “Stop abonnement eller skift kort” i din seneste faktura og følge vejledningen. I din første faktura hedder linket “Se din ordre”. Efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Du har adgang til produktet i den periode, som du har betalt for. Allerede udstedte fakturaer refunderes ikke, hverken helt eller delvist.
Abonnementet gælder fra købstidspunktet. Det betyder, at hvis du f.eks. melder dig ind d. 28. februar kl. 07:32 og opsiger dit abonnement i løbet af den følgende måned, så varer dit abonnement til d. 28. marts kl. 07:32.

MANGLENDE BETALING
Ved manglende betaling af rater for produkter med bindingsperiode, f.eks. Grøn Stue – og for rater til betaling af uddannelse, mentorforløb og lign. tjenesteydelser – vil der tidligst 10 dage efter forfaldsdatoen blive tilsendt op til 3 rykkerskrivelser, hver gang tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr.

Inden rykkerskrivelserne udsendes, vil du modtage et par venlige betalingspåmindelser uden gebyr.

Adgang til samtlige ydelser tilknyttet produktet bortfalder tidligst 2 dage efter manglende betaling.
Adgangen genåbner, når samtlige forfaldne beløb er betalt.

Efter 30 dages manglende betaling forfalder samtlige resterende rater til betaling med det samme.

Rykkerskrivelserne udsendes hhv. tidligst 10, 20 og 30 dage efter forfaldsdatoen. Yderligere tilskrives der morarenter fra og med 10 dage efter forfaldsdatoen svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente. Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra datoen for 3. rykkerskrivelse, vil fordringen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso.

Der vil blive pålagt inkassogebyr på 100 kr. og derudover inddrivelsesomkostninger ved inkassoskridt hos en intern inkassoafdeling, eksternt inkassobureau eller advokat.

RABATKODER
De udsendte rabatkoder er personlige og må kun benyttes til eget brug og aldrig videresendes til tredjemand. Misbrug af rabatkoderne vil medføre øjeblikkelig og permanent annullering af medlemskabet og i samråd med de(n) relevante butik(ker) et evt. juridisk efterspil.

ÆNDRING AF OPLYSNINGER TIL BRUG FOR BETALING
Ønsker du at forny dit kortnummer, gøres dette ved at klikke på linket “Stop abonnement eller skift kort” i din seneste faktura og følge vejledningen. Systemet vil dog ofte automatisk sende dig en påmindelse med link til at registrere dit nye kort. Har du spørgsmål om kortfornyelse, så skriv til info@rosemaimonide.com.

Som kunde er du selv ansvarlig for at meddele Rose Maimonide, hvis du får nye kontaktoplysninger, f.eks. ny e-mailadresse. Rose Maimonide kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller pga. e-mailadresser, som ikke virker.

BETINGELSER FOR BETALING AF UDDANNELSER, WORKSHOPS, RÅDGIVNING MV.
Din tilmelding til kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb er gyldig, når du har betalt første rate – det sker automatisk ved din tilmelding. De følgende rater forfalder på de allerede fastlagte mødedatoer. Raterne trækkes automatisk på dit betalingskort.

Når du tilmelder dig kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb, tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater. Tilmelding er bindende.

Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, opkræver Rose Maimonide et administrationsgebyr på 10 % af den fulde kursuspris plus moms.

Du kan ikke afmelde dig et kursus, en workshop, en plads på uddannelse eller mentorforløb, når der er under 14 dage til første undervisningsdag. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt. Når der er 14 dage eller under til undervisningens start, kan du ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER I KURSER, WORKSHOPS MM.
Kurser, uddannelser, workshops og mentorforløb afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Rose Maimonide er nødt til at aflyse et kursus, en uddannelse, en workshop eller et mentorforløb, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag på en uddannelse eller et mentorforløb, bliver dagen erstattet af en ny dato.

PERSONLIG RÅDGIVNING / MENTORING
Betaling for personlig rådgivning skal ske på forhånd. Du kan ændre din tid op til 24 timer før den planlagte session. Hvis du vil aflyse eller ændre din session inden for mindre end 24 timer før det aftalte tidspunkt, betales det fulde beløb. Når din session er afviklet, har du ikke mulighed for at få pengene tilbage.

Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon- eller internetforbindelse på tidspunktet for sessionen. Du må gerne optage din session, men din optagelse er kun til personligt brug og må ikke deles med andre. Hvis Rose Maimonide må aflyse sessionen pga. force majeure, vil du blive tilbudt hele honoraret retur eller et nyt tidspunkt for sessionen.

KØB AF BØGER I DANMARK
Ved betaling med Dankort hæves beløbet først, når bogen er afsendt. Faktura fremsendes på e-mail, når bogen er afsendt.

LEVERING AF BØGER I DANMARK
Bøger leveres med DAO, med mindre andet er angivet ved bestillingen. Levering med DAO kan kun ske til privatadresser i Danmark. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Hvis bogen returneres af fragtfirmaet, fordi du har skrevet forkert adresse i bestillingsformularen (f.eks. en erhvervsadresse) eller ikke har afhentet bogen, skal du selv dække fragtomkostningerne ved at få sendt bogen en gang til. Bøger afsendes normalt inden for 1-2 hverdage i Danmark. Rose Maimonide fremsender e-mail, hvis afsendingstiden bliver længere.

LEVERING AF BØGER TIL ANDRE LANDE END DANMARK
Ved køb af bøger fremsendes faktura på e-mail, når bogen er afsendt. Bøger afsendes som brev med PostNord, og typisk går der cirka en uge, fra en bog er afsendt, til den ankommer. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

FORTRYDELSESRET FOR BØGER
Du har 30 dages fortrydelsesret, når du handler bøger hos Rose Maimonide. Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag, hvor du:

  1. a)  har modtaget din vare eller
  2. b)  får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Du skal inden 30 dage fra modtagelse give Rose Maimonide meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal sendes til info@rosemaimonide.com. I din mail skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Rose Maimonide tydelig meddelelse herom.

RETURNERING AF BØGER
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Returning skal ske til Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk med levering på adressen. Levering pr. efterkrav eller til pakkeshop eller lign. accepteres ikke.

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

TILBAGEBETALING AF KØBSBELØBET FOR BØGER
Hvis du fortryder dit køb af en eller flere bøger, får du naturligvis det indbetalte beløb tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Rose Maimonide har ret til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen ledsaget af en kopi af fakturaen sendes til: Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk. Fragtudgiften ved at returnere varen påhviler dig som forbruger.
Returvarer sendt til pakkeshops og lign. eller pr. efterkrav modtages ikke.

REKLAMATIONSRET FOR BØGER
Du har 2 års reklamationsret efter køb af bøger hos Rose Maimonide. Såfremt du modtager en forkert eller beskadiget vare i forhold til din bestilling, skal du reklamere inden for rimelig tid, efter at du har konstateret manglen. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Reklamerer du inden for 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig. Reklamationer kan meddeles per mail til rose@rosemaimonide.com. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Bogen sendes til: Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller til pakkeshops og lign.

Rose Maimonide forbeholder sig ret til at afhjælpe en mangel eller erstatte med en ubeskadiget bog frem for at betale købesummen tilbage.

REKLAMATIONSRET FOR TJENESTEYDELSER
Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos Rose Maimonide, skal du kontakte info@rosemaimonide.com.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

PRIVATLIVSPOLITIK
Du finder Rose Maimonides privatlivspolitik her: https://rosemaimonide.com/privatlivspolitik/

ANSVAR
Ethvert erstatningsansvar, som Rose Maimonide måtte pådrage sig i relation til kurser, uddannelser, workshops og mentorforløb er begrænset til direkte skade og tab.

Rose Maimonide kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Rose Maimonide har handlet simpelt uagtsomt.

Rose Maimonides erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@rosemaimonide.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet · Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen · Carl Jacobsens Vej 35 · 2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00 · e-mail: kfst@kfst.dk · hjemmeside: forbrug.dk

 

Rose Maimonide

Her finder du Handelsbetinger Rose Maimonide gældende fra 24. februar 2019 til 16. november 2019:


Handelsbetingelser Rose Maimonide

Kurser, uddannelser, workshops, mentorforløb og øvrige tjenesteydelser udbydes af:

Rose Maimonide
Mothering Guiding
Dageløkkevej 64
3050 Humlebæk

CVR 28 23 76 18

tlf. 20 85 89 86.

KONTAKT
Kontakt kundeservice: info@rosemaimonide.com
Kontakt Rose: rose@rosemaimonide.com

PRISER
Alle priser er i danske kroner inkl. moms, med mindre andet er oplyst.

FORBEHOLD
Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

RETTIGHEDER
Alt indhold på Grøn Stue samt i Rose Maimonides uddannelser, kurser, workshops og mentorforløb er beskyttet af copyright, og enhver form for kopiering, citering og videregivelse af indholdet er ulovlig.

Det betyder, at indholdet ikke må benyttes i f.eks. studie-, journalistisk eller øvrigt øjemed, heller ikke i anonymiseret form. Rose Maimonide har alle rettighederne til indholdet på sine uddannelser, workshops, kurser og mentorforløb.

Ved køb opnås udelukkende ret til enten brug af produkter (bøger og øvrige digitale produkter) eller deltagelse på uddannelse, kursus, workshop eller mentorforløb.

Det er ikke tilladt at sælge, videresende eller kopiere indholdet, forære det væk eller på anden måde videregive produktet, hverken privat eller kommercielt. Dette gælder både indholdet i produkter samt uddannelser, kurser mv.

Såfremt denne bestemmelse overtrædes, er Rose Maimonide berettiget til en bod fra overtræderen på 120.000 kr. pr. overtrædelse. Hvis bestemmelsen fortsat overtrædes, vil der for hver påbegyndt måned blive beregnet en ny konventionalbod. Endelig har Rose Maimonide ret til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Det er naturligvis tilladt at videresende blogindlæg, nyhedsbreve og andet indhold fra Rose Maimonide, som er offentligt tilgængeligt.

DISCLAIMER
Anbefalingerne på Rose Maimonides blog, i digitale produkter, på uddannelser og i personlig rådgivning er kun beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Rose Maimonide kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold. Rose Maimonide har ingen økonomiske interesser, affilliates, procenter, aktier og lign. i de kosttilskud, produkter, butikker m.m., som hun anbefaler.

LOVVALG
Enhver opstået tvist mellem kunden og Mothering Guiding/Rose Maimonide skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns Byret.

BETALING
Du kan betale med Dankort via Nets. Du kan også benytte de internationale kreditkort som f.eks. VISA, MasterCard og American Express.

LEVERING OG FORTRYDELSESRET FOR DIGITALE PRODUKTER

Digitale produkter (eller link til download heraf) bliver leveret via e-mail. Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage. Der ydes ikke returret på digitale produkter.

BETINGELSER FOR BETALING AF ABONNEMENT PÅ GRØN STUE

For abonnement på Grøn Stue gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes pr. e-mail, og der fremsendes kvittering ved hvert træk. Grøn Stue er således som udgangspunkt et abonnementsprodukt og ikke et engangskøb.

ABONNEMENT MED BINDINGSPERIODE

Hvis du har tilmeldt dig et abonnement med en bindingsperiode på et antal måneder, er du forpligtet til at betale abonnementet i de tilmeldte måneder. En løbende aftale kan opsiges efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du er tilmeldt et abonnement med 6 måneders bindingsperiode, kan du således ikke melde dig ud, før du har betalt 6 rater.

OPSIGELSE AF ABONNEMENT PÅ GRØN STUE

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til info@rosemaimonide.com eller ved at klikke på linket “Stop abonnement eller skift kort” i din seneste faktura og følge vejledningen. I din første faktura hedder linket “Se din ordre”. Efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Du har adgang til produktet i den periode, som du har betalt for. Allerede udstedte fakturaer refunderes ikke, hverken helt eller delvist.
Abonnementet gælder fra købstidspunktet. Det betyder, at hvis du f.eks. melder dig ind d. 28. februar kl. 07:32 og opsiger dit abonnement i løbet af den følgende måned, så varer dit abonnement til d. 28. marts kl. 07:32.

MANGLENDE BETALING

Ved manglende betaling af rater for produkter med bindingsperiode, f.eks. Grøn Stue – og for rater til betaling af uddannelse, mentorforløb og lign. tjenesteydelser – vil der tidligst 10 dage efter forfaldsdatoen blive tilsendt op til 3 rykkerskrivelser, hver gang tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr.
Inden rykkerskrivelserne udsendes, vil du modtage et par venlige betalingspåmindelser uden gebyr.

Adgang til samtlige ydelser tilknyttet produktet bortfalder tidligst 6 dage efter manglende betaling.
Adgangen genåbner, når samtlige forfaldne beløb er betalt.

Efter 30 dages manglende betaling forfalder samtlige resterende rater til betaling med det samme.

Rykkerskrivelserne udsendes hhv. tidligst 10, 20 og 30 dage efter forfaldsdatoen. Yderligere tilskrives der morarenter fra og med 10 dage efter forfaldsdatoen svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente. Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra datoen for 3. rykkerskrivelse, vil fordringen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso.

Der vil blive pålagt inkassogebyr på 100 kr. og derudover inddrivelsesomkostninger ved inkassoskridt hos en intern inkassoafdeling, eksternt inkassobureau eller advokat.

RABATKODER
De udsendte rabatkoder er personlige og må kun benyttes til eget brug og aldrig videresendes til tredjemand. Misbrug af rabatkoderne vil medføre øjeblikkelig og permanent annullering af medlemskabet og i samråd med de(n) relevante butik(ker) et evt. juridisk efterspil.

ÆNDRING AF OPLYSNINGER TIL BRUG FOR BETALING

Ønsker du at forny dit kortnummer, gøres dette ved at klikke på linket “Stop abonnement eller skift kort” i din seneste faktura og følge vejledningen. Systemet vil dog ofte automatisk sende dig en påmindelse med link til at registrere dit nye kort. Har du spørgsmål om kortfornyelse, så skriv til info@rosemaimonide.com.

Som kunde er du selv ansvarlig for at meddele Rose Maimonide, hvis du får nye kontaktoplysninger, f.eks. ny e-mailadresse. Rose Maimonide kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller e-mailadresser, som ikke virker.

BETINGELSER FOR BETALING AF UDDANNELSER, WORKSHOPS, RÅDGIVNING MV.

Din tilmelding til kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb er gyldig, når du har betalt første rate – det sker automatisk ved din tilmelding. De følgende rater forfalder på de allerede fastlagte mødedatoer. Raterne trækkes automatisk på dit betalingskort.

Når du tilmelder dig kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb, tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater. Tilmelding er bindende.

Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, opkræver Rose Maimonide et administrationsgebyr på 10 % af den fulde kursuspris plus moms.

Du kan ikke afmelde dig et kursus, en workshop, en plads på uddannelse eller mentorforløb, når der er under 14 dage til første undervisningsdag. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt. Når der er 14 dage eller under til undervisningens start, kan du ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER I KURSER, WORKSHOPS MM.

Kurser, uddannelser, workshops og mentorforløb afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Rose Maimonide er nødt til at aflyse et kursus, en uddannelse, en workshop eller et mentorforløb, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag på en uddannelse eller et mentorforløb, bliver dagen erstattet af en ny dato.

PERSONLIG RÅDGIVNING / MENTORING

Betaling for personlig rådgivning skal ske på forhånd. Du kan ændre din tid op til 24 timer før den planlagte session. Hvis du vil aflyse eller ændre din session inden for mindre end 24 timer før det aftalte tidspunkt, betales det fulde beløb. Når din session er afviklet, har du ikke mulighed for at få pengene tilbage.

Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon- eller internetforbindelse på tidspunktet for sessionen. Du må gerne optage din session, men din optagelse er kun til personligt brug og må ikke deles med andre. Hvis Rose Maimonide må aflyse sessionen pga. force majeure, vil du blive tilbudt hele honoraret retur eller et nyt tidspunkt for sessionen.

KØB AF BØGER I DANMARK

Ved betaling med Dankort hæves beløbet først, når bogen er afsendt. Faktura fremsendes på e-mail, når bogen er afsendt.

LEVERING AF BØGER I DANMARK

Bøger leveres med PostNord. Der leveres kun til adresser i Danmark. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Hvis bogen returneres af PostNord, fordi du har skrevet forkert adresse i bestillingsformularen eller ikke har afhentet bogen på posthuset, skal du selv dække fragtomkostningerne ved at få sendt bogen en gang til. Bøger afsendes normalt inden for 1-2 hverdage i Danmark. Rose Maimonide fremsender e-mail, hvis afsendingstiden bliver længere. Bøger sendes som standardbrev, og leveringstiden i Danmark er ifølge PostNord op til 5 hverdage.

LEVERING AF BØGER TIL ANDRE EU-LANDE END DANMARK 

Ved køb af bøger fremsendes faktura på e-mail, når bogen er afsendt. Bøger afsendes med PostNord, og typisk går der cirka en uge, fra en bog er afsendt, til den ankommer. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

FORTRYDELSESRET FOR BØGER
Du har 30 dages fortrydelsesret, når du handler bøger hos Rose Maimonide. Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag du:

  1. a)  har modtaget din vare eller
  2. b)  får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Du skal inden 30 dage fra modtagelse give Rose Maimonide meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal sendes til info@rosemaimonide.com. I din mail skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Rose Maimonide tydelig meddelelse herom.

RETURNERING AF BØGER
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

TILBAGEBETALING AF KØBSBELØBET FOR BØGER

Hvis du fortryder dit køb af en eller flere bøger, får du naturligvis det indbetalte beløb tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Rose Maimonide har ret til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen ledsaget af en kopi af fakturaen sendes til: Healthy Growing Tribe Books, att. Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk. Fragtudgiften ved at returnere varen påhviler dig som forbruger.
Returvarer sendt uden omdeling eller pr. efterkrav modtages ikke.

REKLAMATIONSRET FOR BØGER

Du har 2 års reklamationsret efter køb af bøger hos Rose Maimonide. Såfremt du modtager en forkert eller beskadiget vare i forhold til din bestilling, skal du reklamere inden for rimelig tid, efter at du har konstateret manglen. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Reklamerer du inden for 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig. Reklamationer kan meddeles per mail til rose@rosemaimonide.com. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Bogen sendes til: Healthy Growing Tribe Books, att. Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Rose Maimonide forbeholder sig ret til at afhjælpe en mangel eller erstatte med en ubeskadiget bog frem for at betale købesummen tilbage.

REKLAMATIONSRET FOR TJENESTEYDELSER

Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos Rose Maimonide, skal du kontakte info@rosemaimonide.com.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

PRIVATLIVSPOLITIK
Du finder Rose Maimonides privatlivspolitik her: https://rosemaimonide.com/privatlivspolitik/

ANSVAR

Ethvert erstatningsansvar, som Rose Maimonide måtte pådrage sig i relation til kurser, uddannelser, workshops og mentorforløb er begrænset til direkte skade og tab.

Rose Maimonide kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Rose Maimonide har handlet simpelt uagtsomt.

Rose Maimonides erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@rosemaimonide.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet · Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen · Carl Jacobsens Vej 35 · 2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00 · e-mail: kfst@kfst.dk · hjemmeside: forbrug.dk

Rose Maimonide

Her finder du Handelsbetinger Rose Maimonide gældende fra 17. juli 2018 til 24. februar 2019:

Handelsbetingelser Rose Maimonide

Kurser, uddannelser, workshops, mentorforløb og øvrige tjenesteydelser udbydes af:

Rose Maimonide
Mothering Guiding
Dageløkkevej 64
3050 Humlebæk

CVR 28 23 76 18

tlf. 20 85 89 86.

KONTAKT
Kontakt kundeservice: info@rosemaimonide.com
Kontakt Rose: rose@rosemaimonide.com

PRISER
Alle priser er i danske kroner inkl. moms, med mindre andet er oplyst.

FORBEHOLD
Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

RETTIGHEDER
Alt indhold på Grøn Stue samt i Rose Maimonides uddannelser, kurser, workshops og mentorforløb er beskyttet af copyright, og enhver form for kopiering, citering og videregivelse af indholdet er ulovlig.

Det betyder, at indholdet ikke må benyttes i f.eks. studie-, journalistisk eller øvrigt øjemed, heller ikke i anonymiseret form. Rose Maimonide har alle rettighederne til indholdet på sine uddannelser, workshops, kurser og mentorforløb.

Ved køb opnås udelukkende ret til enten brug af produkter (bøger og øvrige digitale produkter) eller deltagelse på uddannelse, kursus, workshop eller mentorforløb.

Det er ikke tilladt at sælge, videresende eller kopiere indholdet, forære det væk eller på anden måde videregive produktet, hverken privat eller kommercielt. Dette gælder både indholdet i produkter samt uddannelser, kurser mv.

Såfremt denne bestemmelse overtrædes, er Rose Maimonide berettiget til en bod fra overtræderen på 120.000 kr. pr. overtrædelse. Hvis bestemmelsen fortsat overtrædes, vil der for hver påbegyndt måned blive beregnet en ny konventionalbod. Endelig har Rose Maimonide ret til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Det er naturligvis tilladt at videresende blogindlæg, nyhedsbreve og andet indhold fra Rose Maimonide, som er offentligt tilgængeligt.

DISCLAIMER
Anbefalingerne på Rose Maimonides blog, i digitale produkter, på uddannelser og i personlig rådgivning er kun beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Rose Maimonide kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold. Rose Maimonide har ingen økonomiske interesser, affilliates, procenter, aktier og lign. i de kosttilskud, produkter, butikker m.m., som hun anbefaler.

LOVVALG
Enhver opstået tvist mellem kunden og Mothering Guiding/Rose Maimonide skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns Byret.

BETALING
Du kan betale med Dankort via Nets. Du kan også benytte de internationale kreditkort som f.eks. VISA, MasterCard og American Express.

LEVERING OG FORTRYDELSESRET FOR DIGITALE PRODUKTER

Digitale produkter (eller link til download heraf) bliver leveret via e-mail. Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage. Der ydes ikke returret på digitale produkter.

BETINGELSER FOR BETALING AF ABONNEMENT PÅ GRØN STUE

For abonnement på Grøn Stue gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes pr. e-mail, og der fremsendes kvittering ved hvert træk. Grøn Stue er således som udgangspunkt et abonnementsprodukt og ikke et engangskøb.

ABONNEMENT MED BINDINGSPERIODE

Hvis du har tilmeldt dig et abonnement med en bindingsperiode på et antal måneder, er du forpligtet til at betale abonnementet i de tilmeldte måneder. En løbende aftale kan opsiges efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du er tilmeldt et abonnement med 6 måneders bindingsperiode, kan du således ikke melde dig ud, før du har betalt 6 rater.

OPSIGELSE AF ABONNEMENT PÅ GRØN STUE

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til info@rosemaimonide.com eller ved at klikke på linket “Stop abonnement eller skift kort” i din seneste faktura og følge vejledningen. I din første faktura hedder linket “Se din ordre”. Efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Du har adgang til produktet i den periode, som du har betalt for. Allerede udstedte fakturaer refunderes ikke, hverken helt eller delvist.
Abonnementet gælder fra købstidspunktet. Det betyder, at hvis du f.eks. melder dig ind d. 28. februar kl. 07:32 og opsiger dit abonnement i løbet af den følgende måned, så varer dit abonnement til d. 28. marts kl. 07:32.

MANGLENDE BETALING

Ved manglende betaling af rater for abonnement med bindingsperiode – og for rater til betaling af uddannelse, mentorforløb og lign. tjenesteydelser – vil der tidligst 30 dage efter forfaldsdatoen blive tilsendt op til 3 rykkerskrivelser, hver gang tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr.

Efter 30 dages manglende betaling forfalder resterende måneder i abonnementet til betaling med det samme.

Rykkerskrivelserne udsendes hhv. tidligst 30, 40 og 50 dage efter forfaldsdatoen. Yderligere tilskrives der morarenter fra og med 30 dage efter forfaldsdatoen svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente. Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra datoen for 3. rykkerskrivelse, vil fordringen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso.

Der vil blive pålagt inkassogebyr på 100 kr. og derudover inddrivelsesomkostninger ved inkassoskridt hos en intern inkassoafdeling, eksternt inkassobureau eller advokat.

RABATKODER
De udsendte rabatkoder er personlige og må kun benyttes til eget brug og aldrig videresendes til tredjemand. Misbrug af rabatkoderne vil medføre øjeblikkelig og permanent annullering af medlemskabet og i samråd med de(n) relevante butik(ker) et evt. juridisk efterspil.

ÆNDRING AF OPLYSNINGER TIL BRUG FOR BETALING

Ønsker du at forny dit kortnummer, gøres dette ved at klikke på linket “Stop abonnement eller skift kort” i din seneste faktura og følge vejledningen. Systemet vil dog ofte automatisk sende dig en påmindelse med link til at registrere dit nye kort. Har du spørgsmål om kortfornyelse, så skriv til info@rosemaimonide.com.

Som kunde er du selv ansvarlig for at meddele Rose Maimonide, hvis du får nye kontaktoplysninger, f.eks. ny e-mailadresse. Rose Maimonide kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller e-mailadresser, som ikke virker.

BETINGELSER FOR BETALING AF UDDANNELSER, WORKSHOPS, RÅDGIVNING MV.

Din tilmelding til kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb er gyldig, når du har betalt første rate – det sker automatisk ved din tilmelding. De følgende rater forfalder på de allerede fastlagte mødedatoer. Raterne trækkes automatisk på dit betalingskort.

Når du tilmelder dig kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb, tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater. Tilmelding er bindende.

Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, opkræver Rose Maimonide et administrationsgebyr på 10 % af den fulde kursuspris plus moms.

Du kan ikke afmelde dig et kursus, en workshop, en plads på uddannelse eller mentorforløb, når der er under 14 dage til første undervisningsdag. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt. Når der er 14 dage eller under til undervisningens start, kan du ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER I KURSER, WORKSHOPS MM.

Kurser, uddannelser, workshops og mentorforløb afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Rose Maimonide er nødt til at aflyse et kursus, en uddannelse, en workshop eller et mentorforløb, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag på en uddannelse eller et mentorforløb, bliver dagen erstattet af en ny dato.

PERSONLIG RÅDGIVNING / MENTORING

Betaling for personlig rådgivning skal ske på forhånd. Du kan ændre din tid op til 24 timer før den planlagte session. Hvis du vil aflyse eller ændre din session inden for mindre end 24 timer før det aftalte tidspunkt, betales det fulde beløb. Når din session er afviklet, har du ikke mulighed for at få pengene tilbage.

Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon- eller internetforbindelse på tidspunktet for sessionen. Du må gerne optage din session, men din optagelse er kun til personligt brug og må ikke deles med andre. Hvis Rose Maimonide må aflyse sessionen pga. force majeure, vil du blive tilbudt hele honoraret retur eller et nyt tidspunkt for sessionen.

KØB AF BØGER I DANMARK

Ved betaling med Dankort hæves beløbet først, når bogen er afsendt. Faktura fremsendes på e-mail, når bogen er afsendt.

LEVERING AF BØGER I DANMARK

Bøger leveres med PostNord. Der leveres kun til adresser i Danmark. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Hvis bogen returneres af PostNord, fordi du har skrevet forkert adresse i bestillingsformularen eller ikke har afhentet bogen på posthuset, skal du selv dække fragtomkostningerne ved at få sendt bogen en gang til. Bøger afsendes normalt inden for 1-2 hverdage i Danmark. Rose Maimonide fremsender e-mail, hvis afsendingstiden bliver længere. Bøger sendes som standardbrev, og leveringstiden i Danmark er ifølge PostNord op til 5 hverdage.

LEVERING AF BØGER TIL ANDRE EU-LANDE END DANMARK 

Ved køb af bøger fremsendes faktura på e-mail, når bogen er afsendt. Bøger afsendes med PostNord, og typisk går der cirka en uge, fra en bog er afsendt, til den ankommer. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

FORTRYDELSESRET FOR BØGER
Du har 30 dages fortrydelsesret, når du handler bøger hos Rose Maimonide. Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag du:

  1. a)  har modtaget din vare eller
  2. b)  får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Du skal inden 30 dage fra modtagelse give Rose Maimonide meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal sendes til info@rosemaimonide.com. I din mail skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Rose Maimonide tydelig meddelelse herom.

RETURNERING AF BØGER
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

TILBAGEBETALING AF KØBSBELØBET FOR BØGER

Hvis du fortryder dit køb af en eller flere bøger, får du naturligvis det indbetalte beløb tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Rose Maimonide har ret til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen ledsaget af en kopi af fakturaen sendes til: Healthy Growing Tribe Books, att. Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk. Fragtudgiften ved at returnere varen påhviler dig som forbruger.
Returvarer sendt uden omdeling eller pr. efterkrav modtages ikke.

REKLAMATIONSRET FOR BØGER

Du har 2 års reklamationsret efter køb af bøger hos Rose Maimonide. Såfremt du modtager en forkert eller beskadiget vare i forhold til din bestilling, skal du reklamere inden for rimelig tid, efter at du har konstateret manglen. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Reklamerer du inden for 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig. Reklamationer kan meddeles per mail til rose@rosemaimonide.com. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Bogen sendes til: Healthy Growing Tribe Books, att. Rose Maimonide, Dageløkkevej 64, 3050 Humlebæk. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Rose Maimonide forbeholder sig ret til at afhjælpe en mangel eller erstatte med en ubeskadiget bog frem for at betale købesummen tilbage.

REKLAMATIONSRET FOR TJENESTEYDELSER

Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos Rose Maimonide, skal du kontakte info@rosemaimonide.com.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

PRIVATLIVSPOLITIK
Du finder Rose Maimonides privatlivspolitik her: https://rosemaimonide.com/privatlivspolitik/

ANSVAR

Ethvert erstatningsansvar, som Rose Maimonide måtte pådrage sig i relation til kurser, uddannelser, workshops og mentorforløb er begrænset til direkte skade og tab.

Rose Maimonide kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Rose Maimonide har handlet simpelt uagtsomt.

Rose Maimonides erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@rosemaimonide.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet · Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen · Carl Jacobsens Vej 35 · 2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00 · e-mail: kfst@kfst.dk

http://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet

Rose Maimonide

Back To Top